Skip to Content

图书馆“元旦”期间开放安排

 根据学校元旦放假通知精神,图书馆在此期间作如下开放安排:

 20181231日、201911日仅开放自修室、自修区,20181229日、30日照常开放。

 特此通知。

                               图书馆

                                         2018年12月25日 

发布人: 
办公室


tzgg | by Dr. Radut