Skip to Content

通知

各位馆员:

    现转发《江苏省高校图工委情报咨询专业委员会关于开展学术成果评选活动的通知》,
需要申报人员请按照要求递交材料。

                                         办公室
                                        2017.6.19

附件:江苏省高校图工委关于开展学术成果评选活动的通知

发布人: 
办公室


tzgg | by Dr. Radut