Skip to Content

图书馆“中秋节”开放安排

  根据学校“中秋节”放假通知精神,图书馆9月13日仅开放自修室、自修区,9月14日起恢复正常开放。


       特此通知
                                                                                                                                                                                                                             图书馆
                                                                           2019年9月6日tzgg | by Dr. Radut