Skip to Content

开放时间

校区馆

室名

 

开放时间

周一至周四

    周五

周六、周日

江枫馆

中文书库(1

8:00--16:30

 

 

8:30--16:30

  

中文书库(2

 

中文书库(3

 

8:00--11:30

(下午不开放)

江枫艺术图书库

 

 

 

 

期刊阅览室

8:00--11:30   

13:00--16:30

(周末不开放)

自修室

 7:30----22:00

7:30----21:30

 

石湖馆

 

教师、研究生图书

阅览室

 

8:00--21:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:00--11:30

(下午不开放)

 

8:30--21:30

 

社科图书借阅室(一)

8:00--16:30

 

    8:30--16:30

 

社科图书借阅室(二)

社科图书借阅室(三)

社科图书借阅室(四)

外文图书借阅室

自然科学图书

借阅室

期刊阅览室

8:00--21:30

8:30--21:30

特藏阅览室

     8:00--11:30

    13:00--16:30

   (周末不开放)

数字资源阅览室

 8:00--21:30

    8:30--21:30

自修室

 

     7:30----22:00

 

其他部门

 

按学校作息时间

 jyfw | by Dr. Radut